Tid: Tisdagen den 13 september, kl 18.00 - 19.00

Strandskydd
Carl von der Esch, Chefsjurist på LRF berättar om ett aktuellt beslut i Miljööverdomstolen där markägaren vill bygga nya ekonomibyggnader men strandskyddsreglerna blev en utmaning. Carl berättar även om det aktuella politiska läget för att få till ändringar av strandskyddsreglerna.

Frågestund & diskussion

Olovliga bosättningar
Björn Galant, äganderättsexpert LRF, berättar om LRFs arbete med remissen om olovliga bosättningar (bärplockarläger) och LRFs åsikt angående om Polis eller Kronofogde ska vara den som hjälper en markägare som utsätts för brott.

Frågestund & Diskussion

Länk till mötesrummet:
https://svdistans.adobeconnect.com/lrf-aganderatt/

Hur du kommer in i rummet
Några minuter innan mötets utsatta starttid...
...klicka på länken, fyll i ditt namn och klicka sedan på “Enter Room”. OBS! Fungerar också på surfplatta eller smartphone (app “Adobe Connect mobile" behövs).