Bräkne-Hoby
När: Tisdag den 25 oktober kl 18.30- ca 21.30
Plats: Naturbruksgymnasiet

Högsby
När: Onsdag den 26 oktober kl 18.30- ca 21.30
Plats: Staby Gårdshotell

Kontaktperson: Sven Bergman, tel: 0492-288 31, epost: sven.bergman@lrf.se
Informationskvällen är kostnadsfri. Vi bjuder på fika. Ingen anmälan men meddela gärna hur många ni kommer för fikats skull. Även ickemedlemmar välkomna, ta gärna med grannen.

PROGRAM
• Kan en tämligen vanlig fågel stoppa vanligt skogsbruk? 
Björn Galant, expert äganderätt och allemansrätt på LRF
Genomgång av aktuella ärenden som LRF driver, till exempel ändring av terrängkörningslagen och uppgrävning av fundament till stora kraftledningsstolpar.

• Markägarens/brukarens rättigheter och möjligheter vid markintrång
Teresa Nordling, Margareta Holmquist Kindlund, Wilhelm Bengtsson, LRF Konsult

• Frågor och diskussioner

Välkomna!