Under kommungruppslyftet ordnade Oskarshamns kommungrupp en politikerträff i samband med Skog- och Miljömässan som arrangerades i Sörvik hos Lars Wyckman. 11 st politiker hörsammande inbjudan

Rubriken för träffen var "Skogen, en riktigt värdefull resurs i Oskarshamns kommun" och tre stationer tog upp olika vinklingar. 

1. Skogens samhällsekonomiska värde lokalt och nationellt.
2. Skogens betydelse för miljön och klimatet
3. Skogen som rekreation, friluftsliv, jakt.

Med på träffen fanns Hans Nillson, LRF som delade med sig av sin erfarenhet om skog och jakt. Han lyfte bland annat värdet av en balans mellan viltet och hur skogen ska skötas. Även Karl-Johan Höckerdal, som sitter med i förtroenderådet för Södra Skog fanns med och berättade utifrån sin erfarenhet ifrån skogsindustrin.