Att inbrott på landsbygden berör många människor blev uppenbart när Söderports kyrka i Tingsryd går kväll fylldes till bredden. För att alla skulle få plats fick väggen in till kyrkolokalen öppnas.
- Det blev en mycket givande träff som gav deltagarna kunskap i ett angeläget ämne. Många ställde frågor och fick svar, säger Anders Hermansson som var kvällens moderator.

Internationella ligor
Polisen beskrev hur brottsligheten ser ut idag. En stor del handlar om internationella proffsligor som rekognoserar, planerar, genomför och sedan för ut godset hur landet. Den icke organiserade brottsligheten är också stor där både utländska och svenska tjuvar, ofta missbrukare, figurerar.

Före detta tjuv gav råd
Med på mötet var Mark, en före detta tjuv och missbrukare som dagligen gjorde inbrott inom ett par mils radie från sin bostad. Ofta var det tillfälligheter som avgjorde efter att han kört omkring och sett vad som fanns att stjäla genom att bland annat kika in genom öppna garagedörrar. Han menade att det inte går att stoppa tjuven, bara försvåra för denne att göra inbrott.
- Själv ville jag vara trygg i de områden jag verkade och kollade runt innan jag slog till. Det kunde vare både dag och natt men på natten är det mer misstänkt med någon som smyger omkring.

Avskräckande
Det som avskräckte honom mest var larm och hundskall. För att inte locka till sig tjuvar är det också viktigt att stänga fönster på övervåningen och låsa fast stegar.
- Jag hade inga samvetskval, mer än när jag stal smycken som har ett annat värde för ägaren, det gav en olustkänsla. Tänk på att inte förvara stöldbegärliga smycken och maskiner på ställen där man förväntar sig att finna dem.

Var uppmärksam på tjuvens knep
Något som har blivit allt vanligare är att tjuven testar om en bostad är tom genom att sätta tejp på ytterdörren, lägga en sten på trappen eller ställa en kvast mot ytterdörren. Är föremålen inte borta nästa dag är ägaren bortrest, därför bör man vara uppmärksam på sådan tecken.

Grannsamverkan informerade om vikten av uppmärksamma grannar. Om något ovanligt iakttas är det viktigt att kontakta grannen eller polisen på nummer 114 14. Vid akutläge är det 112 som gäller.

Anmäl alltid inbrott
Polisen berättade om frustrationen över att inte kunna fälla misstänkta på grund av brist på bevis. Domen blir oftast häleri, sällan stöld. De uppmanade också till att alltid anmäla alla inbrott. Även om det är för sent att ta tjuven kan informationen vara den pusselbit som saknas i en brottsutredning. Enligt statistiken har antalet inbrott på landsbygden minskat sedan förra året, men det kan vara antalet anmälningar som har minskat.

Det är svårt att få tillstånd till övervakningskamera utanför huset, som annars är ett effektivt hjälpmedel för polisens möjlighet att få fram bevis.

Länsförsäkringar informerade bland annat om att den kund som försöker försvåra inbrott med till exempel lås och märkning av ägodelar, får en bättre ersättning än den som är oaktsam.

LRF Sydost genomför under hösten en serie informationsträffar på temat Stoppa Tjuven.
Övriga platser och datum.


Anette Hohner