Tid: 08.30-13.00, inklusive lunch
Plats: Villa Solbacken, Svensknabbevägen 30, Kalmar

Vi har god anledning att vara stolta över livsmedel från Kalmar län och branschen har potential att skapa ytterligare tillväxt, sysselsättning och hållbara produkter. Samtidigt står vi inför en rad utmaningar som kräver en gemensam kraftsamling.

För ett år sedan lanserade LRF, länsstyrelsen och regionförbundet en livsmedelsstrategi för Kalmar län, med prioriterade åtgärder för att stärka och utveckla branschen.
Nu är konkreta insatser igång inom samtliga områden.
Nu bjuder vi in till ett regionalt rådslag för att diskutera vad som hänt hittills samt vad som behöver göras framåt. Se mer information på nästa sida.
Välkommen att vara med och påverka det fortsatta arbetet!

PROGRAM

Inledning
Malin Engdahl – Regionchef, LRF Sydost, Agneta Gustafsson – Enhetschef, Länsstyrelsen i Kalmar län och Ulf Nilsson – Ordförande, Regionförbundet i Kalmar län.

Vad har hänt och vad behöver göras?
Redovisning och diskussion kring strategins prioriterade åtgärder.
Länk till strategin: www.rfkl.se/Publikationer-naringsliv

Summering
Malin Engdahl, Agneta Gustafsson och Ulf Nilsson

Lunch

ANMÄLAN OCH ANNAT PRAKTISKT
Anmäl ditt deltagande senast den 27 oktober 2016 till carolina.gunnarsson@rfkl.se. Meddela samtidigt
om du behöver specialkost. Säg också till om du vill bli hämtad vid närmaste busshållplats (Funkabovägen)
eller Kalmar Central, så ordnar vi det.

Rådslaget är öppet för alla intresserade - företag, myndigheter, organisationer och privatpersoner med intresse för Kalmar läns livsmedelsbransch. Antalet platser är begränsat. Vid stort intresse kommer vi därför att fördela platserna så att så många sektorer och intressen som möjligt blir representerade.
Mer information om Kalmar läns livsmedelsstrategi finns på www.rfkl.se/livsmedel.

Eventuella frågor besvaras av Carolina Gunnarsson, e-post: carolina.gunnarsson@rfkl.se,
telefon 0480 - 44 83 82.

Inbjudan