I samverkan med aktörer från samhälle och
näringsliv - däribland LRF Sydost - ger Linnéuniversitetet fristående kurser i entreprenörskap och verksamhetsutveckling. Kurserna är skräddarsydda och har som målsättning att göra dig mer kreativ, omvärldsorienterad och villig att utmana dittvanetänkande.

Kursen är en resa från idé till handling för att skapa
utveckling och hållbar tillväxt inom verksamheter
kopplade till jord, skog, trädgård och landsbygdens
miljö. Målet är lärande möten mellan yrkesverksamma
och studenter.

Syftet är att
• erbjuda utbildning i och redskap för ett
entreprenöriellt förhållningssätt,
• skapa kompetensutveckling/fortbildning för regional
utveckling,
• koppla samman samhälle/näringsliv och studenter.

Kursen består av fem sammankomster i Kalmar:
Tis 24 jan, ons 25 jan, tis 28 feb, ons 22 mars, ons 12 april.

Kursen ges på kvartsfart och är avgiftsfri.
Läs mer och anmäl dig på Lnu.se/open