- Jag uppskattar att Svenska Kraftnät nu öppnar upp för att för en gångs skull lyssna på våra medlemmar och skogsägare! Beskedet vi fick var att man i vissa områden kan gräva ner växelström och hitta alternativa sträckningar vilket inte tidigare varit möjligt. Att använda marksnål teknik måste vara prioriterat, säger Lars-Ove Johansson, regionordförande i LRF Sydost.

Konsultföretaget Pöyry har på uppdrag av LRF, Södra och nio kommuner genomfört en konsekvens-analys av hur människor och företag påverkas av dragningen som medför stora markintrång.

Det har funnits uppenbara brister i samrådsprocessen, utebliven dialog och inga protokoll förda. Marksnåla ledningsalternativ har inte presenterats och effekten blir att människors möjligheter att göra sin röst hörd uteblivit.

Konsekvensanalysen visar att det finns en långsiktig samhällsvinst med markkabel jämfört med parallellgående luftledning. Över tid kommer också den tekniska utvecklingen att bidra med möjligheter till fler marksnåla alternativ.

- Vi anser att det är ett minimikrav att såväl statliga som privata aktörer som bygger ny infrastruktur ska ha en skyldighet att samverka och presentera alternativ som minimerar markintrång, säger Mats Blomberg, Södras näringspolitiske samordnare som efterlyser en ny lagstiftning.

- Vi kände även ett starkt stöd från de närvarande riksdagsledamöterna för en översyn av
samrådsprocesserna och för en ny ersättningsmodell med högre och årliga ersättningar,  avslutar  Mats Blomberg.

Värdar för hearingen var riksdagsledamöterna Monica Haider (S), Kronoberg och Anders Åkesson (C), Kalmar. Representanter för berörda kommuner, Södra och LRF, samt nätverket Nej till Nybroledningen deltog under seminariet.