Guiden riktar sig till den som vill sälja produkter till andra länder och ska göra det lättare att sätta sig in i de regelverk och bestämmelser som omger exporten av just de här produkterna. Det kan vara krångligt att exportera jordbruksprodukter och livsmedel, i synnerhet till länder som inte är med i EU. Exportörer behöver ofta ta kontakt med flera olika myndigheter både i Sverige och utomlands, och särskilt för den som går igenom processen för första gången kan det vara svårt att hitta rätt.

Läs mer på livsmedelsverket.se

Exportguiden ligger på verksamt.se