Regionförbundet i Kalmar län bjuder tillsammans med Almi in till en informationsträff om finansiering för mat- och livsmedelsföretag.

Tid och plats
28 nov kl. 15 - ca 17.30, Färjestaden, Hotell Skansen
7 dec kl. 15 - ca 17.30, Oskarshamn. Hantverksgatan 3, 1 tr.
Anmälan (senast en vecka före respektive träff) och frågor till Kristina Bergman på Regionförbundet i Kalmar län: kbn@rfkl.se eller 0480-44 83 36.

Under drygt två timmar berättar vi hur du konkret kan få hjälp med att bl.a.
* marknadsföra ditt nystartade företag,
* utveckla din produkt med mat- och smakspecialister,
* förbättra din verksamhets lönsamhetsstyrning,
* bolla idéer med en personlig mentor under ett år,
* jobba vidare med digitalisering, innovation eller export…
…och mycket mer.

Inbjudan