Det blir en konstellation mellan köttproducenter, coop- butiker, förädlare och transportör (Smålands skafferi). Samtidigt förbereds möjligheten att fler producenter ska kunna ansluta sig. Då Ello slakteri i Lammhult vill ansluta sig kan nötslakten hamna i Kronobergs län.
- Köttet har sålt mycket bra och det finns ett stort intresse från fler butiker och restauranger att vara med. Satsningen har fungerat bättre än förväntat, inte minst då vi fått logistiken att fungera, säger Claes Lövgren som varit projektledare.