Utdrag ur remissens inledning:

”Ett nationellt skogsprogram är viktigt för att Sverige ska fortsätta vara ett betydelsefullt skogsland. Genom att nyttja skogens alla olika resurser har vi goda förutsättningar för ett hållbart samhälle. LRF välkomnar visionen ”Skogen - det gröna guldet som ska bidra till jobb och tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”. Vi anser att syftet med ett skogsprogram är att ge uttryck för en gemensam uppfattning om skogens stora betydelse för nationen, och att utifrån den plattformen driva på innovationer och utveckling av nya produkter och tjänster med skogen som bas. Vi ser ett nationellt skogsprogram som ett brett angreppssätt, där skogens betydelse för hela samhället ska beaktas och där skogens värden för enskilda, för landet och för världen tas tillvara i en process präglad av helhetssyn.”

Läs hela remissvaret på nationella skogsprogrammet här.