Den nybildade styrgruppen för länets mat- och livsmedelsstrategi samlades i Karlskrona på måndagen.
Strategin ska tas fram i bred förankring och i gruppen finns både offentliga och privata aktörer representerade.
Syftet med en regional Mat- och livsmedelsstrategi är att utreda Blekinges förutsättningar att öka produktionen och konsumtionen av livsmedel som är producerade i länet, men även att åskådliggöra hur vi kan använda vår lokala mat som en anledning att resa till länet. 
- Detta är en verklig kraftsamling från alla stora aktörer i länet och jättespännande då Blekinge har en stor potential. Kombinationen klimatsmart mat och hälsa pekar på en ökad efterfrågan på kyckling, frukt och grönt samt hjort och lamm där Blekinge håller sig väl framme. Vi sneglar givetvis också på vad som har fungerat bra i Kalmar läns livsmedelsstrategi, säger Malin Engdahl, regionchef på LRF Sydost som deltog på det inledande mötet.  

Styrgruppen består av:
Berit Andnor Bylund, Landshövding, Länsstyrelsen Blekinge
Anna-Lena Cederström, Regiondirektör, Region Blekinge
Malin Engdahl, Regionchef, LRF Sydost
Per Petersson, Styrelseledamot, LRF Sydost
Annika Christensson, Miljöchef/Stab, Landstinget
Eva Wrobel, Chef kostavdelningen, Karlskrona kommun
Cissi Lingerud, Verksamhetsledare CLUK, Centrum Livsmedelsutveckling Karlshamn
Christel Hammar-Malmgren, Preses, Matakademien Blekinge
Conny Berg, VD, COOP Karlshamn
Viktoria Olsson, Universitetslektor i mat- och måltidskunskap, Högskolan Kristianstad
Cornelia Witthöft, Professor, Linnéuniversitetet
Mats Markgren, VD, Lagerbergs