Ett antal olika aktörer från bland annat turism, universit, arbetsförmedling och företagsutveckling samlades för att tillsammans utvärdera, uppdatera och rådgöra om fortsättningen på arbetet med livsmedelsstrategin.
- Det är viktigt att prata ihop sig och se hur olika organisationer kan se utvecklingsmöjligheter tillsammans, säger Rose-Marie Winqvist på LRF Sydost som varit involverad i arbetet med livsmedelsstrategin tillsammans med regionförbundet och länsstyrelsen i Kalmar län.

Vad behöver göras framåt?
Deltagarna fick i grupper lägga förslag på vad som saknas och behöver jobbas mer med. Några av punkterna:
• Satsa en mer på vuxenutbildningar i olika former
• Arbetsförmedlingen, syokonsulenter behöver uppdateras med våra önskemål och kunskapsförmedling.
• Forskningen behöver vara mer knuten mot företagen
• Offentlig upphandling, hur stor % av regional mat serveras på de regionala tallrikarna?

Den allmänna uppfattningen var att arbetet med livsmedelsstrategin är mycket givande och utvecklande och skapar hela tiden nya infallsvinklar.
Här kan du läsa mera om det strategin innebär, vad som gjorts och vad som görs!