Stefan Carlsson får priset för sina insatser för lantbruk och näringsliv på Öland.

Motiveringen lyder:
Stefan Carlsson har i sitt uppdrag som landshövding gjort en stor och viktig insats för länets lantbruksföretagare genom 
• en utåtriktad, öppen och lyssnande attityd, 
• kraftfullt, snabbt och fokuserat agerande i frågor som är viktiga för näringslivet, 
• agerande i viktiga frågor såsom vattenförsörjning, miljöskydd och livsmedelsstrategi,
• arbete för ett gott samarbete mellan myndighet och näringsliv.

– Det är lite bonde i honom för han ser till att få saker och ting gjorda. Han är en handlingens man och en värdig pristagare, säger Johan Ålund, ordförande i LRF i Mörbylånga kommun och styrelsemedlem i Lantmannaklubben.

Stefan Carlsson såg bland annat till att lätta på biotopskyddet så att vissa odlingshinder som stenmurar kunde tas bort så att mindre åkerarealer kunde slås ihop. Han bidrog också till att lyfta fram bönodlingen på ön, skriver ATL.

– Hade det inte varit för Stefan Carlsson tror jag inte heller att vattenledningen från fastlandet hade blivit av på länge, säger Johan Ålund.