Fågelinfluensa är en virussjukdom som orsakas av influensavirus. Virus är mycket smittsamt och dess förmåga att framkalla sjukdom varierar från mild till hög. Vissa virusvarianter kan smitta till människor, men den variant H5N8 som nu sprids i Europa har inte setts hos människa och risken för att människor ska smittas bedöms som närmast obefintlig. Däremot gäller det att göra det man kan för att skydda sin besättning.

Hur smittar fågelinfluensa?

De vanligaste vägarna  för smittspridning är via avföring, när fåglarna hostar eller nyser, genom att vilda fåglar kommer i kontakt med tama fåglar samt via ventilationssystemen eller fågelspillning på skor. Smittan kan också spridas över korta avstånd på 100 meter genom vinden. 

Vad ska jag göra för att skydda min besättning?

Det viktigaste du som djurägare kan göra är att minimera risken för direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar och deras träck.

  • Ordinarie smittskyddsrutiner måste följas och vid behov förstärkas.  
  • Endast nödvändiga besök i besättningen bör tillåtas.
  • Alla som går in i hönshus ska ha rena kläder och skog, samt tvättade händer. Företrädesvis ska separata skor användas inne i hönshuset.
  • Se till så att vilda fåglar inte har tillträde till djuren via öppna dörrar, fönster eller ventilation.
  • Minimera foderspill och annat som lockar vilda fåglar till tamfjäderfä.
  • Läs Jordbruksverkets riktade rekommendationer och följ utvecklingen. 

Skyddsnivå 2 – vad innebär det?

Jordbruksverket har infört skyddsnivå 2 för fjärderfä, vilket innebär att fjärderfä ska hållas inomhus. Fåglar kan undantagsvis hållas inhägnade utomhus, men foder och dricksvatten ska då ges inomhus eller under skydd ute. Hobbyfåglar som hålls utomhus ska vara inhägnade. Det råder förbud mot utställningar, marknader mm där fåglar sammanförs. Du som djurägare bör också ha en utökad övervakning för att snabbt upptäcka om fåglarna smittats och blir sjuka.

Symptom vid misstanke om smitta

Drabbade fåglar blir ofta sjuka fort. Många kan dö utan symptom eller visa nedsatt allmäntillstånd, minskad aptit och diarré. Värphöns kan lägga ägg med mjuka skal, men slutar snart producera ägg. Om du misstänker att dina fåglar smittats av fågelinfluensa är du skyldig enligt lag att omedelbart kontakta veterinär, som anmäler detta till Jordbruksverket och Länsstyrelsen. Som djurägare är du också skyldig att förhindra att smittan sprids vidare.

Du kan läsa mer om riktade rekommendationer på Jordbruksverkets hemsida och följa utvecklingen