Vattennivåerna är låga på hela Öland eftersom nederbörden har varit låg sedan 2014 och extremt låg sedan slutet av förra året och detta år. Detta betyder att grundvattnet inte fylls på och nivåerna är nu historiskt låga.

Lantbrukare med borrade brunnar har drabbats hårt av vattenbristen. Det är dock endast en lantbrukare på Öland som har varit beroende av vattentransporterna från fastlandet (till en kostnad av 15 kr/m3) som inleddes i somras och avslutas denna veckan. Flera lantbrukare har dock varit på gränsen men klarat sig tack vare de senaste veckornas regn. 

Behöver fyra års nederbörd
Johan Åhlund är kommungruppsordförande i Mörbylånga och nötköttsproducent. 

- Nu klarar vi oss över vintern men frågan är hur nästa säsong blir. Får vi tjäle hjälper det inte heller med nederbörd för att fylla på grundvattnet, men för egen del är jag lugn. Jag är ansluten till det kommunala vattennätet, som jag kan alternera med, och där har vattnet inte sinat.
- Grundvattennivån ligger två meter lägre än normalt i en av Borgholms vattentäkter. För att fylla på till normala nivåer skulle vi behöva fyra års nederbörd under vintern, säger Johan Åhlund. 

Som kommungruppsordförande har han utövat påtryckning på politiker i vattenfrågan. Han har också, tillsammans med Ölands vattenråd, tagit fram en folder med information om att fånga vattnet på land som har skickats ut till alla lantbrukare på Öland.  Läs foldern här.

Avsaltningsverk i Sandvik
Om trenden med minskad nederbörd fortsätter kommer vattensituationen att bli än mer ansträngd på Öland. Åtgärder för att säkra vattentillgången på sikt pågår i båda kommunerna, samt i regionen.

I somras blev en vattenledning klar från fastlandet till Öland, mellan Revsudden och Stora Rör. Vattenledningen byggdes för att förebygga vattenbrist på Öland och trygga tillgången av dricksvatten även vid långvarig torka.

Ett avsaltningsverk ska uppföras av Borgholms energi  i Sandvik. Verket planeras gå i drift till sommaren 2017. Läs mer här.

Hur har det kunnat bli så torrt i länet?
Kalmar län ligger i så kallad regnskugga efter det småländska höglandet och har relativt låg nederbörd. De norra och södra delarna av Öland är bland de torraste platserna i Sverige. Vinden är ofta hård och ön ligger i solligans topp över sommarens soltimmar. Detta tillsammans gör ön väldigt torr och under normalår har ön närmast stäppklimat och under torrår tidvis ökenförhållanden. Efter två torra vintrar är nu grundvattennivåerna på Öland 

 

Frågor och svar på länsstyrelsens hemsida om djurhållning och lantbruk
Vad händer om vattnet i min brunn sinar och jag inte kan tillgodose djurens vattenbehov? Hur regleras detta i djurskyddslagen?
Vatten är en förutsättning för att djur ska överleva och behöver ges i den mängd som djurslaget kräver. Djurskyddslagen specificerar att djur ska ges tillräckligt med foder och vatten och tillräcklig tillsyn. Lagen säger också att fodret och vattnet ska vara av god kvalitet och anpassat efter det djurslag som utfodras. Läs mer om vatten till djur.

Källa: Jordbruksverket
Senast uppdaterad: 2016-06-20 15:27
Korna går ute och betet är nästan slut på grund av torkan. Får jag ta in djuren och utfodra dem inne istället?
Det finns inget som hindrar att djuren utfodras inomhus istället. Djuren ska hållas på bete i den utsträckning som anges i regelverket. Reglerna hindrar inte att man utfodrar djuren inomhus eller för den delen på åkermarksbete. Betet behöver alltså inte utgöra hela djurens foderstat under betesperioden. Läs mer om bete och utevistelse.

Källa: Jordbruksverket
Senast uppdaterad: 2016-06-20 15:27
Vad gäller vid torka om jag har vallinsådd som ekologisk fokusareal eller odlar fånggrödor inom miljöersättningen för minskat kväveläckage?
Om det råder torka och du har vallinsådd som ekologisk fokusareal i förgröningsstödet eller odlar en fånggröda inom miljöersättningen för minskat kväveläckage ska grödan ha etablerat sig tillräckligt efter de lokala väderförhållandena.
Om det är mycket torrt ska en bedömning av grödans etablering göras i varje enskilt fall, men det är tillräckligt att grödan bara har kommit upp lite.
Om det är så torrt att man vid en eventuell kontroll inte alls kan se grödan, kan det i vissa fall vara fullt tillräckligt med att du visar upp utsädes- eller maskinstationsfakturor som bevis på att du har sått.

Källa: Jordbruksverket
Senast uppdaterad: 2016-06-20 15:28

Läs alla frågor och svar på länsstyrelsens hemsida