Alla lokalavdelningar hade inte möjlighet att närvara under höstens möten, men här kommer en ny möjlighet. Under kvällarna kommer vi att gå igenom årsmöteshandlingarna och ge idéer och goda exempel inför kommande årsmöten. Vi kommer också att gå igenom valberedningens
arbete. Vår ambition är att du ska känna dig peppad och väl förberedd när du lämnar mötet.

Tre tillfällen kommer att erbjudas under januari:

Tid: Kl. 18.30-21.30 den 10 januari, kvällsmat serveras från kl. 17.45
Plats: Ingelstorps Lantbruksskola i Kalmar län
Anmälan: Carin Svensson e-post carin.svensson@lrf.se tel. 0470-70 36 57 senast den 5/1

Tid: Kl. 18.30-21.30 den 11 januari, kvällsmat serveras från kl. 17.45
Plats: Rödeby församlingshem i Blekinge län
Anmälan: Carin Svensson e-post carin.svensson@lrf.se tel. 0470-70 36 57 senast den 5/1

Tid: Kl. 18.30-21.30 den 12 januari, kvällsmat serveras från kl. 17.45
Plats: Bråthults bygdegård i Kronobergs län
Anmälan: Carin Svensson e-post carin.svensson@lrf.se tel. 0470-70 36 57 senast den 5/1.