Syftet med mötet är att skapa en öppen dialog mellan lantbrukare och kommun för att diskutera hur vi kan förbättra näringslivsklimatet i Borgholms kommun.
En viktig del är att vi tillsammans kan diskutera möjliga förbättringar vid kontakt mellan kommun och lantbruket för att öka förståelsen för båda parterna.
Tjänstemän och politiker från kommunstyrelsen, Borgholm Energi AB och samhällsbyggnadsnämnden kommer att finnas på plats för frågor och information tillsammans med ytterligare representanter från länsstyrelsen Johan Wendell
landsbygdsdirektör, Ölands Bank Lars Wiberg lantbruksspecialist samt LRF.

Inbjudan riktar sig till lantbrukare samt övrigt intresserade personer.
Tid: 18:00-20:00
Dag: torsdag 8/12
Plats: Folkets Hus, Borgholm biosalongen

Anmälan till servicecenter@borgholm.se senast 6/12
Vid frågor kontakta, Henrik Linnarsson Näringslivsutvecklare
Tel direkt: 0485-887 03 henrik.linnarsson@