Kommunen anser att det är viktigt att  tillsammans diskutera möjliga förbättringar vid kontakt mellan kommun och lantbruket för att öka förståelsen för båda parterna.

Kvällen inleddes med Henrik Linnarsson Näringslivsutvecklare och Kommunalråd Ilko Corkovic som informerade om deras satsningar på att förbättra och utveckla näringsklimatet i kommunen. De påtalade flera gånger betydelsen av de gröna näringarna i kommunen.

Ölandsbanken var på plats, samt kommunens ansvariga i de så aktuella vattenfrågorna. Lantbruksdirektören från Länsstyrelsen fick motta en del kritik på grund av länsstyrelsens långa handläggningstider och för bemötandefrågor.

LRF Sydost informerade om hur det ser ut med antal företag och djur i kommunen och kort om livsmedelsstrategiarbetet.