DEBATT. Skogsägarnas engagemang är en förutsättning om vi ska få den råvara och de tjänster från skogen som klimatomställningen kräver. Ett skogsprogram som inte respekterar skogsägarnas äganderätt och drivkrafter är dömt att misslyckas. Det skriver styrelseordförandena i fem skogsägarföreningar, Sven-Erik Hammar, Lena Ek, Karin Perers, Gunnar Heibring och Torgny Hardselius.

Läs hela debattartikeln.