- Från LRFs sida är vi med på ett litet hörn med en avsiktsförklaring om att agera mäklare för testbäddens tjänster och att delta vid strategiska workshopar, ca 30 timmar per år. Vi kan också att bidra med kravställning och som referens för projektet, säger Jon Wessling, regionansvarig vatten och miljö på LRF.
- Om ni ser några behov kring utveckling av UAV-tjänster inom våra näringar, eller känner till företag som kan tänkas vilja nyttja denna testbädd för att utveckla nya sätt att använda drönare, hör gärna av er till mig. Det kan även röra frågor kring etik, säkerhet, lagar och regler för användningen av obemannade flygfarkoster som kan vara av intresse för våra medlemmar, säger Jon Wessling.

Vinnova söker nu partneravtal med intressenter i testbädden och få synpunkter på vilka aktiviteter som ni skulle vilja driva på flygfältet i Västervik och de omgivande kontrollzonerna.

Projektet syftar förutom till samverkansmöjligheter mellan industri, akademi och avnämare, att erbjuda flyg- och testmöjligheter i lagligt och kontrollerat luftrum till rimliga kostnader. Det finns lokaler men vi planerar att utöka verkstäder och hangarer samt installera radiolänkar och videoövervakning mm. Ett kontrolltorn finns på taket på huvudbyggnaden och vi avser kunna erbjuda övervakning och flygledning av flygningarna därifrån.

Läs mer på vinnova.se