LRFs kretsloppsmodell som ska ses som ett alternativ till de olika varianter som finns på marknaden idag. LRF vill framhålla att det är de lokala förutsättningar som bör avgöra.  Det är självklart upp till varje enskild fastighetsägare att fritt välja bland de lösningar som uppfyller ställda krav. 

De näringsämnen som tas bort från åkrarna i form av mat och foder måste ersättas. Att sluta samhällets olika flöden och börja återvinna fosfor från till exempel avlopp är viktigare. Målet är att det ska ske på ett sätt som inte riskererar framtida produktion, konsumenternas tilltro till jordbruket, hälsa eller miljön. 

När växtnäring återförs till marken ska det ske med så lite påverkan på miljön som möjligt och utan några extra metaller, föroreningar eller oönskade smittoämnen. Här pågår arbete och utveckling med att få fram rena system där även läkemedelsrester elimineras och LRF följer noga utvecklingen.

Lantbrukaren ska inte behöva riskera sin eller framtida generationers produktion eller miljö genom att ta emot avloppsrester. Det är först när kvaliteten på slutprodukten kan garanteras, som kretslopp och återföring av växtnäringen till åkermark är möjlig och vi kan säkra förtroendet för våra livsmedel.

De flesta jordbruksfastigheter har enskilda avlopp och entreprenadföretagare kan bidra till att bygga om avloppsanläggningar som inte uppfyller kraven.

Läs mer om kretsloppets viktigaste delar

Medlemsrabatt hos Ahlsell för material till enskilda avlopp.