Det var första gången som handlarna träffade kommungrupperna vid ett gemensamt möte. Tidigare har möten skett i respektive kommun, där kommungrupperna besökt butiken och handlarna besökt en gård.
- Idag har det blivit tydligt att vi behöver samlas så här en gång om året. Det är bra att kunna diskutera frågor så det inte råder några oklarheter mellan oss, sa Rose-Marie Winqvist på LRF Sydost.

Tillfälle för diskussioner
Diskussioner blev det, bland annat om EMV-varor som många lantbrukare tycker pressar priserna. Dan Jacobsson, färskvaruchef på ICA Sverige, deltog på mötet och fick svara på många frågor. Bland annat ifrågasatte Anders Olsson att ICA Maxi vid något tillfälle dumpat priset på sparris under den korta svenska säsongen.
- Det är något vi undviker, så det var olyckligt, sa Dan Jacobsson.

ICA ultimat ur bondeperspektiv
Dan Jacobsson menade också att ICA är den bästa samarbetspartnern för LRF de är störst på landsbygden.
- Vi är både stora och lokala, vilket är ultimat ur bondeperspektiv. Våra handlare är sina egna och kan fatta beslut oberoende den centrala organisationen. Ni ska veta att övriga ICA Maxiregioner i landet är avundsjuka, de vill köra samma koncept, säger Dan.
Håkan Seiborg, handlare på ICA Maxi i Växjö, menade att innehållet i varumärket måste säkras innan det kan släppas till andra regioner.

Överens om satsningens betydelse
Oavsett några meningsskiljaktigheter tyckte både handlare och bönder att ”Redig mat från trakten” är en bra satsning. Patrik Wiberg spred sin entusiasm för satsningen.
- Tillsammans kan vi verkligen göra skillnad. I nöjd-kundindex har vi ökat rekordmycket på frågan om det är lätt att hitta närproducerat i butiken. Idag ligger vi på över 80 %. Och målet är att detta ska märkas i era plånböcker.

Idéer 
I ett grupparbete togs idéer fram till nästa års aktiviteter, framförallt vår- och skördefest. Jan-Erik Karlsson, kommungruppsordförande i Ljungby, höll på temat ”Från jord till bord” medan andra grupper röstade för att visa kunderna Bondens år, bland annat genom film. Ett annat önskemål var att jobba mer med storytelling kring böndernas verksamheter. Gårdsbesök för anställda och kunder diskuterades med viktigast är djur och maskiner att ställa upp utanför butikerna.


Anette Hohner