Livsmedelsstrategin för Kronobergs län är ett gemensamt arbete mellan Länsstyrelsen i Kronoberg, LRF Sydost och Region Kronoberg. Idag samlades parterna till presskonferens på LRF Sydosts kontor i Växjö. 

- Att vi är många som vill något med livsmedelsproduktionen gör våra medlemmar stolta över sin verksamhet. Strategin kan ge en positiv effekt och leda till nya vägar för att få in fler människor i näringen, säger Lars-Ove Johansson, regionordförande på LRF Sydost.

- Detta ska inte bli någon hyllvärmare utan en levande strategi. Vi planerar också att genomföra strategiska samtal under 2017 för att samla fler organisationer som kan jobba aktivt med att förverkliga målen. Det finns många dimensioner i strategiarbetet, säger Anders Flanking, tf landshövdning på länsstyrelsen i Kronoberg.

- Strategin är viktig för regionens utveckling och ska skapa nya arbetstillfällen. Vi ska också koppla in vuxenutbildningen för att lotsa in fler människor till branschen, säger Olof Björkmarker, Region Kronoberg.

Hållbar tillväxt
Bakgrunden till strategin är betydelsen av att ta tillvara på landsbygdens och stadens möjligheter. Tillväxten måste vara hållbar hela vägen, ända från mjölkgården till köksbordet där du som konsument äter din frukostfil. Det är också av yttersta vikt att vi förenar denna utveckling med ekonomisk tillväxt som i sin tur leder till goda förutsättningar för fler jobbtillfällen och framtidstro på landsbygden. Vision är ” Med stolthet skapar vi bra råvaror, god mat och utvecklingsmöjligheter i Kronoberg”.

Med strategin är målet att :
- stärka och effektivisera jordbruksnäringen, men också stärka utvecklingen av varumärken och av livsmedel.
- skapa fler jobb inom livsmedelskedjan och ökad konkurrenskraft genom rådgivning, information och finansiellt stöd.
- öka sysselsättningen och tillgången på lokala livsmedel genom att skapa en plattform
där upphandlare/inköpare inom offentlig och privat sektor kan möta lokala livsmedelsproducenter.
- utveckla områden inom besöksnäringen med koppling till mat, jakt och fisketurism men också genom utveckling av nya produkter, måltidsupplevelser och internationell marknadsföring.
- tillgodose konsumenternas efterfrågan på mat som är producerad i närområdet med god djurhälsa och en hållbar produktion. Konsumenterna ska veta att den information de får om livsmedel är korrekt. Det ska vara enkelt att göra medvetna val.

För att uppnå gemensamma mål har man också tagit fram en handlingsplan med aktiviteter som exempelvis att stödja unga kvinnor och män som vill bli jordbrukare runt om i länet.

Livsmedelsstrategin för nedladdning (pdf) 

Kalmar län lanserade sin livsmedelsstrategi som en av de första i landet för ett år sedan. I Blekinge har arbetet med en livsmedelsstrategi nu påbörjats.