Tilla Larsson, Jordbruksverket och Jon Wessling, LRF medverkar. Frågor som tas upp under kvällen:
*Varför finns markavvattningssamfälligheter? *Förvaltningen och underhåll.

Plats och tid: Alvesta folkets hus den 15 dec kl 18.30-22. 

Anmälan senast 12 december på www.lansstyrelsen.se/kronoberg 

Inbjudan