Flera företag i Sydost-regionen har redan gått Lean Lantbruks utbildning och ett av dem är Ågårds Lantbruk i västra Småland. Mikaela Johnsson har grisproduktion, växtodling och skog och driver gården tillsammans med sin man Christian.

Varför har ni på Ågårds Lantbruk valt att gå Lean lantbruks utbildning?

-Grisproduktion är en hårt pressad bransch och vi kan sällan påverka priset i någon större utsträckning, däremot kan vi välja att fokusera mer på oss själva och vår personal, säger Mikaela. En av våra målsättningar är att hela tiden bli bättre på det vi gör och att jobba med lean innebär ett kontinuerligt förbättringsarbete på flera olika nivåer. Det passar oss och ger oss en struktur som säkerställer att vi kan få in goda förändringar i vardagen.

Vad har förändrats hos er sedan ni började arbeta med lean?

-Vi har fått en bättre struktur och överblick. Framförallt har det påverkat vårt sätt att lägga upp arbetet, berättar Mikaela. Numera har vi till exempel en årsplan för arbetet ute och vi har en veckotavla för att styra upp våra arbetsrutiner inne hos grisarna så att alla gör på samma sätt. Det är en form av kvalitetssäkring. Vi har också uppföljningar när det inte blev som vi hade tänkt oss, på så sätt kan vi undvika att göra om misstag och ta bort slöserier och med en bättre överblick på reservdelslager och regelbunden service på maskinerna undviker vi många oönskade stopp.

Positiva ambassadörer förespråkar lean – vill du veta mer?

Mikaela och Christian är inte de enda som är positiva till Lean Lantbruks utbildning och att arbeta med lean, men vad handlar lean om egentligen? På Lean Lantbruks hemsida får du veta vad lean och Lean Lantbruks utbildning är, vilka fördelarna med att arbeta med lean är och hur du gör för att göra en intresseanmälan.