Trender inom café- och restaurangupplevelser

Det går 1 900 ölänningar på en White Guide-restaurang på Öland, medan motsvarande siffror för Stockholm är 5 000 och för Skåne 30 000. White Guide är med andra ord välrepresenterat på Öland, vilket Lena Ilkjaer från White Guide berättade för öländska krögare och livsmedelsföretagare en kväll i november. Då fick ett 40-tal deltagare från jord till bord ta del av en trendinspirerad föreläsning av Lena, men också av Per Bengtssons lustfyllda berättelse om PM & Vänners utvecklingsresa.
Kvällen anordnades av Ölands Turismorganisation. Ta del av tips och inspiration här: http://www.rfkl.se/sv/Verksamheter/Naringsliv-Tillvaxt/Livsmedelsstrategi/Livsmedelsutveckling-Sydost/Sammanfattning-inspirationskvall-Oland/ 

9 februari 2017 - seminarium om livsmedelsexport till Finland och Baltikum
Finland är redan idag bland Sveriges viktigaste exportmarknader för svenska livsmedelsaktörer och ses av många aktörer som en hemmamarknad, men det finns goda förutsättningar för att utöka samarbetet och handeln ytterligare. Den finska marknaden kan dessutom fungera som en effektiv och naturlig inkörsport till Estland och den Baltiska marknaden.
Business Sweden arrangerar den 9 februari ett informations- och inspirationsseminarium i Kalmar om exportmöjligheter till dessa länder. Läs mer och anmäl dig via denna länk:
http://www.business-sweden.se/Export/Seminarier-och-events/EventsSeminarier/seminarium-finland-som-inkorsport-till-estland-och-baltikum--kalmar/

Mat i världsarvet under Världsarvsveckan 2017
Företagsgruppen i Mörbylånga har tagit initiativ till ”Mat i världsarvet” under Världsarvsveckan 17-23 juli 2017. Tanken är att tillsammans med LRF, Mörbylånga kommun och många fler stora som små aktörer sätta fokus på maten från odlingslandskapet. Aktiviteterna kommer att ske under helan veckan men med fokus på den 20-21 juli i Mörbylånga. Planer finns på en matmarknad, utställning av olika produkter, seminarium med mera.
Vill ni vara med och lyfta maten från odlingslandskapet i sommar? Det kan vara genom att ha en öppen gård, ordna speciella världsarvsmenyer, göra något extra vid gårdsbutikerna och mycket annat. Hör i så fall av dig senast den 28 februari till Emma Rydnér på Mörbylånga kommun. Emma har e-post. emma.rydner@morbylanga.se och telefon 0485-47896.

Rådslag Kalmar län
Den 8 november 2016 arrangerades det ett rådslaget om länets livsmedelsstrategi, vilket också anger ettårsdagen för när strategin antogs. Rådslaget samlade ca 40 representanter från olika sektorer under en förmiddag. Aktivitetens främsta syfte var att berätta och diskutera vad som har hänt och gjorts hittills inom strategins respektive åtgärd, samt att samla idéer för det fortsatta arbetet. Livliga diskussioner vittnade om ett genuint intresse för frågorna. Läs mer här: http://www.rfkl.se/sv/Verksamheter/Naringsliv-Tillvaxt/Livsmedelsstrategi/Nyheter/Motesplats-kring-svensk-ravara21/

Regionala livsmedelsstrategier från norr till söder
Arbetet med den nationella livsmedelsstrategin har inspirerat många regioner att ta fram egna handlingsplaner med den regionala maten i fokus. Sörmland och Kalmar län har varit något av föregångare i det arbetet, men under 2016 tillkom ytterligare regionala livsmedelsstrategier, däribland Kronoberg, Norrbotten och Västerbotten. Det är tydligt att många regioner går före den nationella nivån i arbetet med livsmedelsstrategier. Här sammanfattar vi nuläget: http://www.rfkl.se/sv/Verksamheter/Naringsliv-Tillvaxt/Livsmedelsstrategi/Nyheter/regionalastrategier/

Ärter, linser och bönor – smart mat för både mark, hälsa och klimat
Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin ordnade nyligen ett seminarium med ovanstående rubrik och med medverkan bl a från Kalmar län. 95% av alla landets bönor odlas ju här, så ett växande intresse är naturligtvis till nytta för vår region. Det går att se seminariet i efterhand, via denna länk: http://www.ksla.se/aktivitet/artor-linser-och-bonor-smart-mat-for-bade-mark-halsa-och-klimat/

Förstudie frukt och bär
Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge har gjort en analys av frukt- och bärbranschen i Kalmar län. Denna delbransch domineras av storskalig odling av jordgubbar, medan fruktodlingen är i det närmaste obefintlig. Detta trots att både klimatmässiga och odlingsmässiga förutsättningar är mycket goda för en diversifierad frukt- och bärodling.
Man konstaterar bl a att flertalet av odlarna ser positivt på utvecklingen av sina företag och märker av den positiva trenden med ökad konsumtion av frukt och bär. Förstudien ser ett behov av att arbeta vidare med frågor som rör nätverksbildande, utbildning, inspiration, avsättning och relevant rådgivning.

En framtid med minskat matsvinn och utvecklad matturism?
SLU spår i en ny bok att den svenska odlingsarealen kommer att öka de kommande 15 åren, liksom att matsvinnet minskar, att vi äter mer frukt och grönt samt att köttkonsumtionen blir mer hållbar. Dessutom tror man att matturismen är mer utvecklad än idag, med fler gårdsbutiker och upplevelser relaterad till näringen. Önsketänkande eller reellt framtidsscenario? Läs mer i SLU:s framtidsberättelse här: http://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/fr-lantbr/publikationer/framtidsberattelser-fran-lantbruket-ar-2030_webb.pdf

27-28 september 2017 – Mötesplats kring svensk råvara
Många har fulla almanackor, så det gäller att vara ute i god tid. Boka därför gärna redan nu den 27-28 september 2017 i kalendern. Då är det dags för årets upplaga av ”Mötesplats kring svensk råvara”, där du får möjlighet att ta del av aktuella frågor inom livsmedelsbranschen. Stanna sedan gärna kvar på Öland och njut av Skördefesten!

/Carolina Gunnarsson
Samordnare ”Livsmedelsstrategi för Kalmar län”