Pressmeddelande från LRF Sydost 2016-12-09

Efter stormarna Gudrun och Per var stödgruppernas betydelse för landsbygdens el- och teleförsörjning avgörande - utan dem skulle elavbrotten ha varat i 2-3 veckor till, enligt uppgifter från Eon.

Flera stödgrupper har varit aktiva vid kriser den senaste tiden men det finns en önskan från både bolagen och LRF om att samla alla, inte bra gruppledarna, till större delaktighet och engagemang genom att kontinuerliga träffar för hela stödgrupperna. Först ut var nämnda stödgrupper som igår höll igår kväll ett möte i Högsby tillsammans med Eon som ansvarar för elnätet och Skanova som äger stora delar av telenätet.

God uppslutning
- Uppslutningen var mycket god med 34 personer och intresset stort. Denna gång gick vi igenom basutbildningen men upplägget kommer att bli olika för våra träffar. Nästa gång kan det bli ett studiebesök. Dessa fyra kommungrupper kommer att samlas vartannat år, säger Per-Åke Nilsson, verksamhetschef på Maskinringen Höglandet som fungerar som arbetsgivare och administratör för stödgrupperna när de sätts i arbete.

- Det är bra med ett omtag men vi är inte så många aktiva på landsbygden som kan ställa upp längre. Behovet är minst lika stort som innan och det handlar inte bara om stormar utan även bränder, torka och översvämningar, säger Karl-Erik Nilsson, gruppledare för Hultsfreds stödgrupp.

Stödgruppernas insatser
LRFs stödgrupper finns till förfogande för Eon och Skanova för att hjälpa till vid storstörningar. De kan med god lokalkännedom lokalisera störningar och hjälpa till med linjepatrullering, vägvisning, och så vidare. Stödgruppernas insatser hjälper till att hålla avbrottstiderna vid till exempel strömavbrott nere, till hjälp för både lantbrukare och andra boende på landsbygden.

Bakgrunden
Eon har haft hjälp av grupper på landsbygden sedan 60-talet men det var efter stormen Gudrun som LRF engagerade sig i stödgrupperna. finns organiserade i de flesta kommuner söder om en linje från Halland, Jönköping och södra Östergötland. LRFs stödgrupper finansieras av Eon och Skanova.

För mer information, kontakta
Per-Åke Nilsson, MR 070-84 90 475

Bilden kan fås högupplöst med vändande mejl.