Bränningen omfattar ca 27 hektar. Platsen för bränningen är markerad på karta i bränningsplanen. Läs mer på länstyrelsens hemsida.

Tändning är beräknad att starta runt middagstid på onsdagen och sedan fortgå under eftermiddagen. Under onsdagkväll kommer bränning att avstanna för att sedan fortsätta under torsdagen runt middagstid och fortgå under eftermiddagen och runt kvällstid på torsdagen kommer bränningen att avslutas.

Väderprognosen för morgondagen säger att vi kommer att ha svaga vindar, vilket innebär att röken från bränningen kan komma att stiga nästan rakt upp och därför synas på långt håll.

Eftersom vinden är svag och vindriktningen något växlande är det svårt att förutsäga var röklukt kommer att kännas, men mest troligt kommer röken att dra mot ost-nordost under eftermiddagen, vilket innebär att röklukt kan komma att märkas ibland annat Sävsjöström, Ålatorp, Älghult, Hageskruv och Svartshult i Uppvidinge kommun. På torsdagen kan vinden vända och röken dra mot nordväst och kännas främst i Singelstorp och Lenhovda.

Sveriges Radios Trafik och Service kommer att kontaktas i samband med att bränningen startar och om det blir större förändringar i vindriktning eller rökspridning.

Bränningsledningen har kontinuerlig kontakt med räddningstjänsten i Uppvidinge kommun och det finns ingen anledning för allmänheten att kontakta SOS Alarm så länge man är säker på att röklukten kommer från naturvårdsbränningen.

Luftfuktigheten nattetid är mycket hög så här års. Vi kommer därför att låta brännan glöda tills den slocknat av sig självt, vilket kan komma att ta ett antal dagar. Länsstyrelsen bevakar brännan med omgivningar regelbundet tills vi har 3 rökfria dagar. Länsstyrelsen vill uppmana allmänheten att hela hösten vara mycket försiktig om man besöker området efter bränningen, eftersom trädrötter och stammar kan ha brunnit av och då riskerar att falla ljudlöst, särskilt vid blåsigt väder.

Mer information om naturreservatet och naturvårdsbränningsprojektet Life Taiga finns på www.lifetaiga.se.

Under bränningen kan Länsstyrelsens kommunikationsansvarig kontaktas enligt följande:
Emil persson: 010-2237360, Rakel: 59 50 702 eller 59 50 703

Om räddningstjänstpersonal vill komma på studiebesök går det givetvis bra. Kontakta gärna bränningsledningen i förväg för att avtala tid och plats.

Syftet med bränningen i Singelstorps fly är att minska mängden gran och öka arealen lövskog i reservatet. När mossan brunnit bort kommer björk och asp att spira och området blir attraktiva för hackspettar och insekter. Med färre granar kommer skogen att bli ljusare och varmare. De flesta tallarna förväntas överleva branden.

Koordinater för bränningsområdet är:
N: 6316500
O: 520600


Emil Persson
Naturvårdsbiolog
Miljö & naturförvaltning
Telefon: 010-223 73 60