I Kalmar län monteras kopparnätet ned under det första halvåret 2017 i Västervik och under det andra halvåret i Högsby, Karlskrona, Ljungby, Uppvidinge och Växjö. Det alternativ som finns idag är enligt Telia luftburen uppkoppling, vilket kan fungera med 4G som dock inte täcker så stora områden på landsbygden.

Frågan är om de som har snabb uppkoppling via ADSL på upp till 60 Mb idag, kommer att få tillgång till lika snabb utkoppling utan kopparnätet? Enligt Telia fungerar oftast routern/basenheten även när det inte går att använda en vanlig mobiltelefon inomhus. Om det inte skulle fungera kompletteras utrustningen med en utomhusantenn, som en tekniker monterar där signalen från mobilnätet är starkast. Läs mer i frågor och svar nedan. Enligt lagen har alla hushåll och företag rätt till telefoni och bredband med 1 Mbit/s. Så någon ersättning till fibernivå finns inte.

För att skaffa fast bredband på landsbygden krävs det att byar går samman i fiberföreningar. Bidrag finns att söka och regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2017 att landsbygdsprogrammet förstärks med totalt 850 miljoner under 2017-2020 för bredbandssatsningar.

I Odensvi har en stor fiberförening lagt 10 mil med bredband som blev klart under 2015.
- Det har gått bra. Vi fick stöd från jordbruksverket plus från regionförbundet och kommunen. Det finns bara två fiberförening i kommunen så mycket återstår att göra, säger Joakim Andersson i Odensvi utanför Västervik.

I den nya programperioden går det endast att söka stöd hos länsstyrelsen. Lillemor Jonsén på länsstyrelsen i Kalmar berättar att ett 20-tal ansökningar finns inne i dagsläget.
- Det finns lite drygt 50 miljoner att fördela ut på dessa ansökningar, men de kommer inte att räcka till alla. Våren 2016 beslutade vi om projektstöd på 81 miljoner för bredbandsutbyggnaden. Vi har inte fått besked om hur det ökade anslaget från regeringen som beslutades i december ska fördelas, säger Lillemor Jonsén.

Anette Hohner

 


Frågor och svar från Telia och Post och telestyrelsen

Vad säger Post och telestyrelsen som har det övergripande ansvaret?
PTS följer omställningarna i tele- och bredbandsnäten noga för att säkerställa tillgången till telefoni och grundläggande internet (minst 1 Mbit/s, enligt lagen) och för att bevaka konsumenternas intressen. Detta är särskilt viktigt i glest bebyggda områden, där det fasta telenätet hittills varit den främsta anslutningsformen för telefoni och internet.

Jag har blivit erbjuden en ersättningslösning för min telefoni/mitt bredband. Måste jag tacka ja?
Du kan välja telefoni och bredband från vilken operatör du vill, men det är förstås viktigt att du innan du tecknar avtal kontrollerar att du kan använda telefonin/bredbandet i din bostad. Fråga gärna om operatören har prova-på-erbjudanden.

Vad händer om Telias täckning är dålig där jag bor?
Oftast fungerar det med routern/basenheten även när det inte går att använda en vanlig mobiltelefon inomhus. Om det inte skulle fungera kompletteras utrustningen med en utomhusantenn, som en tekniker monterar där signalen från mobilnätet är starkast.
Om du trots detta inte kan få en fungerande lösning från Telia finns andra operatörer som kan lösa dina behov. Telia tar ansvar för att alla berörda kunder får information och vägledning till de alternativ för telefoni och bredband som finns på marknaden. Hos den operatörsneutrala kundtjänsten Telekomguiden kan du få opartisk information om vilka leverantörer du kan vända dig till för en ny lösning. I de få fall där alternativ helt saknas träder Post- och telestyrelsen in och säkerställer att den lagliga rätten till telefoni och bredband uppfylls.

Men har inte alla kunder lagstadgad rätt att få en lösning?
Telia: Enligt lagen har alla hushåll och företag rätt till telefoni och bredband med 1 Mbit/s. Detta gäller permanent adress.
Vår bedömning är att samtliga berörda hushåll och företag kommer kunna få en ny telefoni- och bredbandslösning av Telia eller någon annan operatör på marknaden. Tjänster över fiber- och mobilnätet erbjuds idag av en mängd olika aktörer och det är den samlade marknaden som kommer erbjuda alternativen till kopparnätet. Beroende på var det är i landet och kundens önskemål kan det t ex vara en fiberförening, ett stadsnät eller en mobiloperatör. Vilken aktör som kommer att kunna leverera var kommer att variera från situation till situation. Om inga alternativ finns, kommer PTS att träda in.

 

PTS (Post och telestyrelsen) www.pts.se , 08-678 55 00