När ska jag göra en anmälan om registrering?

Livsmedelsföretagare inom primärproduktionen ska registrera sin anläggning eller verksamhet i det län där
den huvudsakliga verksamheten bedrivs.

Med primärproduktion menas odling och skörd av vegetabilier, mjölkproduktion, äggproduktion, uppfödning
och produktion av livsmedelsproducerande djur före slakt. Jakt, fiske, biodling och honungsproduktion samt
insamling av vilda produkter, som bär och svamp, musslor och kräftor omfattas också.

Begreppet primärproduktion omfattar även transport, lagring och hantering av primärprodukter på
produktionsplatsen. Transport av levande djur och transport av primärprodukter från produktionsplatsen till
en anläggning omfattas också om du utför dessa själv.

E-tjänst för anmälan

Kan även skickas in via post:
Blankett för anmälan