Växas kretsråd i Blekinge planerar för Bonnalunch den 12 feb
kl 12-15 i Leråkra Bygdegård. Obs, ändrat datum!

Medverkan från Arla, Växa, LRF.

Aktiviteten sponsras av Landshypotek och Arla.

Anmälan senast 10 febr till Arne Thörn, tel 0708334174 arne.thorn@tele2.se