Det första mötet, som hölls i december, fokuserade på bakgrund till en strategi och syftet med den. Igår samlades arbetsgruppen igen för att planera de workshops som ska hållas under våren.

Workshop 1, den 7 mars
Tema: mat och livsmedelsstrategin – bakgrund, förutsättningar och möjligheter
Workshop 2, den 27 mars
Tema: Kunskap, kompetens och jämställdhet. Deltar gör högskolan i Karlskrona, Lnu, Cluk, Arbetsförmedling, HS mfl.
Workshop 3, den 27 april
Tema: Hållbar produktion och konsumtion.

Vid alla workshops kommer gruppdiskussioner att hållas mellan deltagarna. Inbjudan kommer att gå ut brett.

För att samla in synpunkter från alla olika näringar, från kött till fisk, har 25 fokusgrupper bildats som ska nå ut till alla näringsgrenar.
- Det är viktigt att alla ska få komma till tals och känna sig berörda. Fokusgrupperna ska i möjligaste mån delta på ordinarie möten inom respektive näringsgren. Detta arbete ska pågå under ett halvår, då grundarbetet beräknas vara färdigt. Strategin ska sedan lanseras i slutet av 2017, efter att respektive styrelse klubbat förslaget, säger Lena Stävmo, utvecklingsstrateg på Länsstyrelsen i Blekinge län

Bakom livsmedelsstrategin i Blekinge står Länsstyrelsen, LRF Sydost och Regionförbundet.

I arbetsgruppen ingår Lena Stävmo, länsstyrelsen, Per Svantesson, länsstyrelsen, Rose-Marie Winqvist, LRF Sydost, Monika Oredsson, Regionförbundet och Ann-Marie Nordström, Karlskrona kommun.

Anette Hohner