LRF Sydost ser positivt på att vi äntligen har en nationell livsmedelsstrategi. Utan påtryckningar från LRF är risken stor att man inte kommit i mål.

- Politikerna är överens, nu gäller det att fylla strategin med ett ordentligt innehåll för att få ett lönsamt och konkurrenskraftigt jordbruk. LRF har varit en aktiv part i framtagandet av strategin och vi ska också fortsättningsvis vara aktiva i användandet av den, säger Håkan Lundgren, vice ordförande i LRF Sydost.

- Strategin kommer regionen att använda i det pågående påverkansarbetet. Ett exempel är skillnader i bedömning av biotopskydd där livsmedelsstrategin kan användas för avvägning i målkonflikten, menar Håkan.

Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030 är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. En långsiktig strategi ska bidra till att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut. Det innebär en ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Konsumenterna ska ha bättre möjligheter att, oavsett bakgrund, göra medvetna val.

För branschen betyder de nya politiska målsättningarna, som för första gången innehåller produktionsmål, att företagare kan känna ett politiskt stöd för sin verksamhet som livsmedelsproducenter. Hitintills har de enda politiska mål som funnits för jordbruket varit kopplade till miljöområdet. Konkurrenskraftsintressen kan nu likställas med miljöintressen och det är centralt för att Sverige ska ha en långsiktig livsmedelsproduktion. 

Läs hela strategin på regeringens hemsida.
Här finns också möjlihet att se presskonferensen