Fredrik Persson, fårföretagare i Rödeby, har de senaste fem åren betalat 22 500 kronor i miljötillsynsavgift för ett besök på 1,5 timme.
- Det är orimligt att betala en årlig avgift i förskott för en tillsyn som sedan inte genomförs. Efterskottsbetalning borde vara en självklarhet, säger Fredrik Persson till ATL i en stor granskning på skillnader i avgifter i landet som LRF Sydost initierade.
Enligt Näringslivets Regelnämnd betalar bara var tionde kommun tillbaka avgiften för miljötillsyn som inte gjorts under året. Men det går att kräva återbetalning och därför har LRF tagit fram en mall som kommer att finnas att ladda ned på lrf.se/sydost.
LRF Sydost undersöker också om det för de stora företagen går att välja kontroll från länsstyrelsen, som använder en lägre fast avgift, istället för kommunen som ofta är dyrare.
Miljötillsynsavgifterna skiljer sig mycket mellan olika kommuner men också om det är kommunen eller länsstyrelsen som utför dem. Ann-Cathrine Carlsson på LRF Sydost har skickat ut en enkät till stora kycklinggårdar i Tingsryds och Karlskronas kommuner som visar på stora skillnader i avgifter. I Tingsryd är det länsstyrelsen som har hand om tillsynen, i Karlskrona är det är kommunen. Svaren visar på åtskilliga tusen kronor dyrare för producenterna i Karlskrona.
- Det vi hävdar är att lantbrukaren ska betala en relevant avgift som motsvarar den tid tillsynen tar. Den duktige lantbrukaren som har gården och alla papper i ordning får betala lika mycket som den lantbrukare där besöken tar längre tid, säger Ann-Cathrine Carlsson på LRF Sydost. Vi motsätter oss inte kontroll som är en trovärdighetsfråga mot konsument, men den ska vara relevant, kompetent och inte bli en smygskatt.
Mer information och tillgång till mallen för återkrav kommer att ges på alla LRF’s lokalavdelningsårsmöten i Karlskrona kommun.
Karlskrona kommungrupp uppmanar alla som känner att de betalat för mycket att komma på årsmötet för att diskutera detta och kräva rättvisa.

Anette Hohner

Mall för återkrav gällande Karlskrona kommun.