Länsstyrelsen i Kronoberg går idag ut med nyheten av en ny landshövding har utsetts. De skriver: 
​Ingrid Burman är jurist och har tidigare haft flera förtroendeuppdrag på lokal, regional och nationell nivå. Hon har bland annat varit ordförande i riksdagens socialutskott, vice ordförande i Vänsterpartiet och ordförande för Handikappförbunden. Ingrid har även varit ledamot i flera statliga utredningar och i Uppsala kommunfullmäktige.

- Jag hälsar vår nya Landshövding mycket varmt välkommen till ett kreativt och spännande Kronoberg och en modern Länsstyrelse. Vi ser fram emot att få arbeta ihop med Ingrid Burman i utvecklingen av länet och Länsstyrelsen säger Anders Flanking Länsråd och
tf. Landshövding för Länsstyrelsen i Kronobergs län.

- Det ska bli väldigt roligt och intressant att få vara med och utveckla Kronobergs län. Länet har stora utvecklingsmöjligheter med en stark entreprenörsanda, skogen och glasbruken. Lägg därtill en expanderande besöksnäring och ett växande universitet. Jag är övertygad om att utveckling kräver samverkan mellan aktörer i länet. Där vill jag spela en aktiv roll och jag ser fram emot att få flytta till den vackra staden Växjö säger Ingrid Burman, tillträdande Landshövding för Länsstyrelsen i Kronobergs län.