2016 var året då LRFs medlemsantal minskade och samtidigt visade en uppåtgående kurva. Den 31 december hade LRF 141 257 medlemmar, på helåret är det är en minskning med 7 323 medlemmar eller 5 procent jämfört mot förra året. Årets avslutning visar att trenden vänt. Det sista halvåret ökade medlemstalet med 150 och antalet företagarmedlemmar ökade med 450 stycken. Som Sveriges största småföretagarorganisation är företagare i de gröna näringarna en viktig målgrupp för LRF.

I LRF Sydost (Kalmar, Kronbergs och Blekinge län) ökade också antalet nya medlemmar mer än tidigare. Regionen fick 562 nya medlemmar under 2016, vilket ska jämföras med 336 under 2015. Trots det minskade antalet medlemmar totalt från 17 020 till 16 054.

- Även om vi minskar något är det positivt att så många valt att bli medlemmar i LRF. Det är också positivt att de allra flesta av de nytillkomna är företagsmedlemmar. LRF är Sveriges största företagarorganisation och vi vill växa och bli ännu större! Ju fler medlemmar desto starkare röst har vi då i vårt påverkansarbete säger Malin Engdahl, regionchef på LRF Sydost.

Under 2015 genomförde LRF för första gången sedan 1971 en förändring i avgiftsmodellen för att säkra en stabil ekonomi för LRF även i framtiden. Trots en minskning av antalet medlemmar i samband med detta så stärktes det ekonomiska resultatet och medlemsavgiften tog en större del av finansieringen av LRFs verksamhet. Nu har också medlemskurvorna vänt och antalet medlemmar ökar igen.

För mer information, kontakta Malin Engdahl.
Tel 0480-496401