I LRF Sydost ser vi att det är stora skillnader i hur kommuner och länsstyrelser jobbar med detta. För att vi ska kunna påverka och stödja kommungrupper och lokalavdelningar kommer vi under våren att kartlägga hur det ser ut i alla kommuner med utbyggnad av fiber, nedtagning av kopparnätet och mobiltäckning.

Rapportera gärna hur det är just i din by. Har ni fiber? Har Telia erbjudit alternativ till kopparnät? Hur funkar det? Har ni fått hjälp och/eller bidrag från kommunen?
Hör av dig till Sven Bergman som håller i kartläggningen. Sven.bergman@lrf.se, tfn