Vattendragsvandring vid Hagbyån, lördagen 4 mars, kl 10.00. Samling vid den lilla hamnen vid Hagby udd, se karta.

Vi kommer diskutera följande under vandringen: - -Våtmarker/dammar
Fiskvägar och andra fiskevårdsåtgärder
Fosfordammar
Kantzoner/skyddszoner
Vattenförsörjning
Natur längs Hagbyån
Kustmiljö

Medverkar under vandringen gör Johan Möller, Hans Leion, LRF, Nedre Hagbyåns FVO, Kalmar kommun, Länsstyrelsen i Kalmar län, Kalmar vatten, Hagbyåns vattenråd samt Hushållningssällskapet genom Sara Janbrink och Carl-Johan Månsson.

Ta med varma skor och fika. Evenemangen är helt kostnadsfria.

Arrangör: Greppa näringen, Hushållningssällskapet och LRF