På webbsidan kommer aktuell information att läggas ut om t ex besiktningar som görs, resultat av DNA-prover som samlas in, kvalitetssäkringar av vargobservationer, med mera.

Även i fortsättningen kommer information om angrepp osv att skickas ut via SMS, men på hemsidan informerar Länsstyrelsen i Kronoberg även om mindre akuta saker – t ex besiktningar där det visar sig att rovdjur inte varit framme.

Till webbsidan

Information om LRFs ställningstagande i viltfrågorna