Handlingsplanen innehåller ett 40-tal åtgärder för att bland annat öka den svenska livsmedelsproduktionen, livsmedelsexporten och lönsamheten i branschen. Åtgärderna ska bidra till en konkurrens- och innovationskraftig livsmedelskedja samtidigt som relevanta miljömål ska nås. Regeringen pekar i handlingsplanen ut ett antal särskilt viktiga områden, exempelvis regelförenkling, export samt forskning och innovation.

- Det är positivt att handlingsplanen kom så snabbt och att den nu sjösätts. En miljard under tre år är en bra början som kan ge spinnoff-effekter. Om alla ställer upp på detta och jobbar mot samma mål tror jag det kan ge effekt. Ambitionen och viljan finns, säger Lars-Ove Johansson.

Enligt Sven-Erik Bucht ska svensk livsmedelsproduktion öka och fler ska välja att lägga svensk mat på sina tallrikar. Det ska bli lättare för företag att nå nya marknader. Satsningar ska göras på forskning och innovation för att vår industri ska vara konkurrenskraftig och för att vi ska hitta framtidens livsmedel som når hela vägen till oss konsumenter. Satsningar på regelförenklingar ska göra att företag känner att det är lätt att göra rätt. I satsningen på drygt 1 miljard ingår också mål för ekologisk produktion och konsumtion.

Utifrån handlingsplanen kommer regeringen fatta beslut om ett antal åtgärdspaket, det första innehåller nio åtgärder. Några exempel är uppdrag som ska underlätta för företag att nå nya marknader utanför EU utveckla nyckelhålsmärkningen, mer likvärdiga livsmedelskontroller och minskat matsvinn.
Ett nationellt råd tillsätts för livsmedelsstrategin vars syfte blir att stärka samarbete och utbyte mellan det offentliga och livsmedelskedjans aktörer.