Lökodlarna har mött flera motgångar under förra året, då växtskyddsmedlen Stomp och Totril försvann från marknaden. Beskedet att Buctril tillåts med dispens väcker därför stor glädje, särskilt i Sydost där det finns många lökodlare bland annat på Öland och i Blekinge. Det finns inget annat medel på marknaden som är jämförbart med Buctril och ett avslag hade därför äventyrat den framtida lökodlingen. 

- Det är ett väldigt glädjande besked och bra att det har kommit från Kemikalieinspektionen i så god tid inför säsongen, säger Per Petersson, ledamot i LRF Sydost regionstyrelse. Vi vill att våra odlare ska ha samma konkurrensmöjligheter som i omvärlden och det här är ett sätt att påverka i rätt riktning.

Viktigt påverkansarbete
LRF Sydost har jobbat hårt med frågan under en längre tid. Ett exempel är att Kemikalieinspektionen bjöds ut på besök i fält i våras för att lyfta frågan om lökodlingens förutsättningar. Under besöket visade LRF på konsekvenser kring användning och icke användning av växtskyddsmedel. En viktig del var också att visa hur hanteringen kring växtskyddsmedel ser ut och hur vi generellt använder minimalt med medel i alla lägen. En annan aktivitet i påverkansarbetet är en politikerträff som genomfördes på temat lök för riksdagsledamöterna.

- För oss är det självklart att det ska finnas möjligheter till fortsatt produktion, säger Per Petersson och avslutar. Nu jobbar vi vidare framåt.