Projektet Kött i Kalmar län vänder sig till dig som är köttproducent inom nöt, gris och lamm eller jobbar inom handel, restaurang, förädling och offentliga kök i länet. Ambitionen är att jobba med utveckling i alla led och du kan vara med och påverka vilka verktyg och aktiviteter vi satsar på! Missa inte den första aktiviteten: Kunskapsdag om kött den 1 mars. 

Kunskapsdag kött 
Den första aktiviteten i projektet är en kunskapsdag kring kött o

Tid: Den 1 mars kl. 10.00-16.30 
Plats: Brofästet Hotell och Konferens i Kalmar, lokal Kung Bore

KLS Ugglars, Hälsingestintan, SLU med flera medverkar och pratar om marknaden idag och framåt, utvecklingstrender, försäljningsvärde, livsmedelsstrategin och mycket mer! 

Läs hela inbjudan här! 

Kostnad: 300 kr inkl. moms, faktureras efter genomförd aktivitet

Anmälan: Senast den 19 februari till medlemsservice@lrf.se eller tel. 0771-18 08 11