Så tycker LRF om den livsmedelspolitik som har presenterats i form av mål, strategi och handlingsplan.

Förenklat tycker LRF att överenskommelsen med alliansen kring de övergripande målen var bra, propositionen var OK medan handlingsplanen har uppenbara brister. Nu måste LRF verka för att handlingsplanen förbättras så att den hänger ihop med de övergripande målen och strategin i övrigt.

Hur kom det sig att handlingsplanen blev som den blev, med inriktningsmål för ekologisk konsumtion och produktion?
- Mål som detta hör inte hemma i en handlingsplan och verkar vara placerad där i efterhand. LRF anser att det är fel att göra politik av en produktionsform som ekologisk produktion. Vidare kommer konsumtionsmål vara kontraproduktivt och leda till ökad import. Detta helt i strid med det övergripande målet om ökad produktion.
- Den egentliga handlingsplanen handlar om genomförande består av knapp 50 punkter. Ekologisk produktion nämns bara i 5 av dessa och då mest i form av olika samverkansformer.
- I övrigt finns det delar i handlingsplanen som är bra, satsningar på export och innovation som exempel.

Vad är LRF nöjt med i livsmedelsstrategin?
- Den politiska överenskommelsen om de övergripande målen tycker som sagt LRF är en bra bottenplatta. Propositionen som nu ligger på riksdagens bord har med dessa mål och innehåller i övrigt förslag om vad regeringen vill göra på olika områden. Dessa förslag har LRF kommenterat i en PM. (länk till vår PM)
- Förhoppningsvis kan utskottsbehandlingen i riksdagen leda till förbättringar av propositionen på en rad punkter. En snabb handlingsplan från regeringen är i sig inte fel men den bör naturligtvis vara i samklang med propositionen och utskottets beslut om densamma.

Vad är LRF mindre nöjt med?
- Att handlingsplanen saknar skapar åtgärder som skulle stärka konkurrenskraften. Den består mest av uppdrag att utreda frågor vidare.
- Hälften av finansieringen för handlingsplanen tas från en redan pressad budget i landsbygdsprogrammet
- Propositionen saknar tydliga uppdrag till alla berörda myndigheter att inkludera strategins mål om en växande livsmedelsproduktion i Sverige i sin verksamhet.
- Propositionen saknar förslag på skatteområdet som stärker den svenska livsmedelssektorn konkurrenskraft.