Köttkonsumtionen i västvärlden sjunker, medan konsumtionen av svenskt kött ökar i takt med att konsumenten blir mer medveten, betalar mer och efterfrågar en högre kvalitet. Det konstaterades när LRF Sydost och Livsmedelsutveckling Sydost igår (1 mars) arrangerade den första av en serie temadagar om kött och köttförädling. Ett lyckat initiativ som uppskattades av ett drygt 40-tal deltagare från restauranger, primärproduktion och offentliga kök.

Att kvalitet ligger i tiden betonade även Anders Karlsson, köttprofessor från SLU, som pratade om köttkvalitet och vad som påverkar den, såsom mörning, foder och bete. Konsumentens upplevelse är viktig, såväl vad gäller känslan av att äta ett närproducerat kött, som själva smaken.

Att värna om det etiska är något som företaget Hälsingestintan har tagit fasta på. De erbjuder ett mobilt slakteri som kommer ut till gårdarna och slaktar i stora lastbilar, för att undvika långa djurtransporter. På så sätt kan köttet även ursprungsmärkas och konsumenten kan lätt plocka fram information om ursprung, gård etc. Idén ska nu gå på export till Frankrike.

Kött i all ära, men det konstaterades också att vegetarisk mat är långt mer än en övergående trend. Genom att producera hamburgare som är till hälften vegetariska samt helt vegetariska har KLS Ugglarps t.ex. ökat sin leverans till Max hamburgerrestauranger som i sin tur har ökat sin försäljning med 20 %. Utveckling och trender var med andra ord ett viktigt inslag under gårdagens köttdag.

Den 5 april arrangeras träff nummer två. Då deltar bland andra köttnestorn Håkan Fällman. Dagarna är fristående från varandra och även du som inte deltog den 1 mars är varmt välkommen den 5 april. För program, klicka här.

Fotograf: Ida Eriksson