Regiondirektör Anna-Lena Cederström inleder eftermiddagen i Karlshamn, som handlar om hur det ser ut med kompetens inom näringen i dag och vad som behövs framöver för att vi ska kunna fortsätta att utvecklas.

Det är Länsstyrelsen i Blekinge tillsammans med LRF Sydost och Region Blekinge som under våren bjuder in till fyra workshops som kommer ligga till grund för länets mat- och livsmedelsstrategi.

Tid:  27 mars 2017 13:00-17:00
Media är välkommen att delta i första delen av workshopen. 
Plats: First Hotel Carlshamn

Programpunkter:
• Hur ser det ut i länet idag , Nada Nedelén, verksamhetssamordnare, Arbetsförmedlingen Blekinge
• Testarena för Livsmedelsföretag, Cissi Lingerud, verksamhetsledare CLUK, Centrum för livsmedelsutveckling Karlshamn
• Mat- och måltidsvetenskap i det sydliga högskolelandskapet, Viktoria Olsson, PhD livsmedelsagronom och Lisa Germundsson, koordinator SLU Partnerskap Alnarp, Högskolan Kristianstad
Korta inspel över vad som finns i länet:
• Restaurang- och storhushållsutbildning, Ronneby, Anders Blomqvist, ASTAR
• Restaurang och Livsmedelsprogrammet, Vägga Gymnasieskola, Karlshamn, Annika Knutsson, Programsamordnare
• Restaurang- och livsmedelsprogrammet, af Chapmangymnasiet Karlskrona, Philip Gamelius
• Linnéuniversitetets livsmedelsplattform, forskning och undervisning, Kalmar

För ytterligare information, kontakta:
Lena Stävmo, utvecklingsstrateg vid Länsstyrelsen i Blekinge Telefon: 010-22 40 231
E-post: lena.stavmo@lansstyrelsen.se