Viktig kunskap förmedles kring vilka värden som finns i odlingslandskapet och varför det är viktigt att bevara dem. Utan en aktiv lantbrukare hotas dessa värden. Ekonomin är viktig för att kunna få lantbruket livskraftigt och därmed spelar de olika EU-stöden en viktig roll. Vi berättar om olika stöd och vad som krävs för att uppfylla kraven.

Kostnadsfria kurstillfällen
Anmälan ska ske senast 5 dagar före kurstillfället
via epost till Jordbrukarstod.kalmar@lansstyrelsen.se eller telefon: 0771-67 00 00
Datum/tid: 22 mars kl. 18.00-21.00 Lokal: Torsås Bygdegård
Datum/tid: 23 mars kl. 18.00-21.00 Lokal: Kastlösa Skola
Datum/tid: 27 mars kl. 18.00-21.00 Lokal: Gamleby Församlingshem
Datum/tid: 28 mars kl. 18.00-21.00 Lokal: Mönsterås Bibliotek
Datum/tid: 30 mars kl. 18.00-21.00 Lokal: Målilla Skeppet
Datum/tid: 3 april kl. 18.00-21.00 Lokal: Emmaboda Folkets hus
Datum/tid: 4 april kl. 18.00-21.00 Lokal: Alböke Bygdegård
Datum/tid: 6 april kl. 18.00-21.00 Lokal: Kalmar Länsstyrelsen (Riskvarnen)

Tid Programpunkt
18.00 Värden i odlingslandskapet och fälterfarenheter
19.30 Fika
20.00 EU-stöd och SAM-Internet

Mer information: Maria Wembling och Dennis Ljungström
Telefon: 010 223 8377 och 010 223 8363 E-post fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se

________________________________________________________

SAM-ansökan 2017
E-legitimation
Från och med i år krävs e-legitimation för att kunna göra ansökan om EU-stöd. Sista dag för ansökan är 4:e maj. Med en e-legitimation kan du logga in på många av Jordbruksverkets e-tjänster som till exempel Mina sidor och SAM Internet. Har du ingen e-legitimation kontaktar du din bank eller Telia så hjälper de dig. Det finns också mobilt BankID som du kan ha i din surfplatta eller mobiltelefon. Mobilt BankID skaffar du genom din Internetbank.
Tänk på att om du har ett företag så fungerar inte din personliga e-legitimation utan du behöver ha en fullmakt. Kontakta Jordbruksverket i så fall.


Datorhjälp
Har du ingen egen dator kan du komma till Länsstyrelsen i Kalmar och göra din ansökan vid lånad dator. Du ringer 0771-67 00 00 och bokar enskild tid med en handläggare. Vi erbjuder teknisk support. Hos Länsstyrelsen fungerar bara Mobilt BankID och BankID på kort.
Det kostar inget att komma till Länsstyrelsen och göra ansökan. Vill du däremot ha mer ingående hjälp och ekonomiska beräkningar får du kontakta en konsult.


Frågor om jordbrukarstöd och SAM-ansökan
Ring Jordbruksverkets och länsstyrelsernas gemensamma växel. Ange ditt person- eller organisationsnummer för att bli kopplad till rätt länsstyrelse. På Jordbruksverkets hemsida hittar du öppettiderna. Telefon: 0771-67 00 00