Mat i världsarvet ska sätta fokus på den öländska matproduktionen som är en förutsättning för det öländska landskapet. Ett levande och modernt lantbruk, som förvaltar och utvecklar världsarvets värden, är en förutsättning för att landskapet ska bevaras för framtiden.

Initiativet till Mat i världsarvet kommer från Mörbylånga företagsgrupp.
- Vi vill att invånare och besökare i Mörbylånga ska uppleva att södra Öland är ett bördigt jordbrukslandskap som producerar mycket mat, även om det inte märks som förr då sockerbruk och hamnen var en central punkt för insamlande och utförsel av olika typer av grödor, säger Karin Ericsson, ordförande i Mörbylånga företagsgrupp.

Aktiviteter i Mörbylånga
• Torget i Mörbylånga: Här kommer världsarvsrepresentanter och Ölands turismorganisaton finnas på
plats med information om vilka som har aktiviteter runt om på södra Öland, exempelvis öppna gårdar,
restauranger, gårdsbutiker med mera.
• Västerlånggatan: Utmed gatan finns försäljning kopplad till öländsk mat. Via Västerlånggatan leds
besökarna ner mot hamnen.
• Hamnen: Hamnen fylls av flera olika sorters aktiviteter: seminarier, maskinutställningar, prova-påverksamhet, aktiviteter för barn, musik, film och restauranger. Mat kommer att lyftas i alla dess former och vattenfrågan kommer att synliggöras.

För mer information, kontakta
Karin Ericsson, ordförande Mörbylånga företagsgrupp
Tel 070-790 20 83

Rose-Marie Winqvist, företagsutvecklare LRF Sydost
Tel 0480-496406