Var? Frökens café i Huseby
När? 24 april kl 8.00-15.30

• Köttproducenter erbjuds råvarubedömning av kända kockar.

•Workshops - anpassa dina produkter till rätt målgrupp

• Delta som utställare på mässan

För dig som är livsmedelsproducent!
Du som är livsmedelsprodudent är välkommen att visa upp dina produkter!

Tio köttproducenter erbjuds att få sin råvara testad och bedömd av en speciellt utvald smakpanel från Exceptionell Råvara. Den kostnadsfria bedömningen tar cirka 15 - 20
minuter och gäller för de tre djurslagen; nöt, fågel och gris.

Under förmiddagen pågår workshops med butiker och restauranger som berättar om hur du kan bli deras leverantör och vilka krav som ställs på kvalitet, hygien, förpackningar,
leveranssäkert med mera.

Eftermiddagen ägnas åt matmässan där du som utställare möter inköpare från butiker, restauranger och offentliga kök. Här ges möjlighet att knyta värdefulla kontakter för
framtiden.

Preliminärt program

Förmiddag
08.00 - 14.30 Råvarubedömning med Exceptionell Råvara
Workshops:
08.30 - 09.00 För deltagare i bedöming: Vad innebär det att leverera till butik?
09.15 - 09.45 För delt i bedömn: Vad innebär det att leverera till grossist och restaurang?
10.00 - 10.30 För utställare/producenter: Vad innebär det att leverera till butik?
10.45 - 11.15 För utställare/prod.: Vad innebär det att leverera till grossist och restaurang?
11.30 - 13.00 Lunch
Eftermiddag
13.00 Mässan öppnar
15.30 Mässan stänger

Anmälan
Anmälan senast den 10 april till
Rose-Marie Winqvist, LRF Sydost
tel. 0480-49 64 06, e-post rose-marie.winqvist@lrf.se
eller
Claes Lövgren, LRF Sydost
tel 073-2007673, e-post claes.lovgren@lrf.se
Självkostnadspris för lunch.

Projektkoordinator: Kristina Bengtsson, LRF

Inbjudan producenter
Inbjudan handlare, krögare