Tid: Tisdagen den 4 april, kl 10.00 - 13.00, inkl lunch
Plats: Kalmarsalen, Skeppsbrogatan 49 i Kalmar.

Frågor att räta ut:

  • Vad tycker företagen om offentlig upphandling?
  • Hur fungerar det rent praktisk? Vilka lagar och regler gäller?
  • Var hittar jag aktuella upphandlingar?
  • Hur lämnar man anbud och vad bör jag tänka på?
  • Kan jag dra nytta av upphandlingar som jag förlorat?
  • Kommer sociala krav att öka och vad får det iså fall för konsekvenser?
  • Nya lagar?

Anmäl till marie.prick@svensktnaringsliv.se
Vi vill ha din anmälan senast den 31 mars.

Inbjudan med program

Välkomna! Linda Petersson Eilon Fransson
Kalmar kommun Svenskt Näringsliv
Ellen Hausel Heldahl
Konkurrensexpert, Svenskt Näringsliv